The Crash - Norrköpings Hårdrocksförening.


The Crash - Norrköpings Hårdrocksförening.


The Crash är en hårdrocksförening i Norrköping med syfte att främja det lokala musiklivet genom att arrangera tillställningar och spelningar med inriktning på hårdare/alternativ musik.

De band som är intresserade av att spela live på The Crash - Norrköping kan kontakta jerry@thecrash.se

The Crash är ingen affärsidé utan en ideell verksamhet vars intäkter och eventuellt överskott skall disponeras på så sätt att det främjar föreningens verksamhetsmål.


All content on this site is the property of The Crash exclusively.
Any content from this site used or otherwise distributed must include that info and a link back.
All Rights Reserved © The Crash™.